top of page
Search
 • Writer's pictureKatrin Andreasson

Hur hanterar ni FM när ni kommer tillbaka...del 2

Förberedelser av kontoret/arbetsplatsen Arbetsplatser är olika utformade, men de flesta kontor har idag någon form av entré/reception, skrivbord/ytor för arbete, enskilda eller gemsamma mötesrum och någon paus yta/café del.

 • Har ni rätt utformningen av kontoret för att kunna hålla social distans? Om inte – vad behöver möbleras om?

 • Påverkas ventilationen/flödet när ni möblerar om?

 • Sätt eventuellt upp skärmar mellan skrivbord och projektytor.

 • Arbetar ni ett aktivitetsbaserat/flex-kontor måste ni säkerställa att arbetsplatsen rengörs mellan användare.

 • Skapa skyltar och information som ständigt påminner om god handhygien och var handsprit finns.


Reception/Entré

 • Skapa möjlighet till handtvätt i entrén och skylta tydligt.

 • Fundera på om receptionen skall hantera besöksregistreringen alternativt ställ ut handsprit/wipes för tangentbord och knappar.

 • Sätt gärna upp plexiglas framför receptionsytan för att minska fysisk kontakt .

 • En ny uppgift som kan vara lämplig för receptionen att hantera kan vara att guida medarbetare rätt i en ny miljö. Hur skall vi röra oss på kontoret, se över flöden och markeringar på golv och bord, kö-markeringar till kaffemaskinen etc.Möten/Konferens

 • Utvärdera er möteskultur och vilka möten som måste hållas fysiskt - Håll virtuella möten så långt det är möjligt.

 • Minska antalet stolar i konferensrummen eller markera vilka stolar som kan användas.

 • Information på dörrar om hur många som får vistas i rummet samtidigt.

 • Tydlig kommunikation och information hur man använder mötestekniken för att koppla upp sig mot de som jobbar hemma.

 • Gör en ritning hur man bör sitta för att hålla rätt avstånd.

 • Ta pauser ofta och lufta om det går. Ta en viss del av mötet utomhus under en promenad?

 • Handsprit för att torka av ytor som används ofta.

Fika/Paus rum

 • Fundera hur flödet brukar se ut kring kaffemaskiner och vid lunchraster.

 • Skapa ett schema kring lunchen och kafferaster för att sprida ut flödet och minska på trängsel.

 • Påminn om och markera rätt avstånd i kön till mikrougnar och kaffemaskin.

 • Markera avstånd runt kaffemaskinen och mikrougnar och ställ ut handsprit/wipes så att medarbetarna kan torka av knappen efter varje användning

 • Skapa säkra in och utgångar till fikarummen. Finns det bara en ingång säkerställ att det finns pilar i golvet för att inte skapa trängsel.

Lokalvård/hygien

 • Tydlig kommunikation och skyltar på toaletter med tips på hur man bäst tvättar händerna.

 • Information till samtliga medarbetare hur de gemensamt kan hjälp till att hålla ytor smittfria, ex. tangentbord, touchskärmar, kaffemaskiner, handtag etc.

 • För att underlätta för städpersonalen - ställ ut ytdesinficeringsmedel på toaletterna så att toalettsitsen och spolknappen kan desinficeras för de som önskar.

 • Se till att det alltid finns tvål i alla tvåldispensers. Kan vara värt att installera sensorstyrda tvåldispensern.

Gör det roligare:

 • Skapa tävlingar och quizz för att etablera nya rutiner och arbetssätt.

 • Trapptävling för att slippa trängas i hissar.

 • Stegtävling för att få igång ”walk-and talk” möten utomhus.

Uppföljning Följ upp hur bra ni lyckas följa ert nya och förhoppningsvis tillfälliga arbetssätt – justera vid behov och kom ihåg att ALLTID kommunicera eventuella förändringar till era medarbetare.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page