top of page
Search
 • Writer's pictureKatrin Andreasson

Hur hanterar ni FM när ni kommer tillbaka till kontoret? Här får du några konkreta tips!

Vi alla står inför utmaningar med Covid-19. Hur skall vi hantera förändringarna? Det enda vi vet är ATT det kommer medföra förändringar. Ta del av konkreta tips och frågor ni kan diskutera för att komma vidare när det gäller att anpassa FM-leveransen.Facility management kräver dialog

Har ni en eller flera leverantörer av facility management (FM) såsom städ, reception, växter, vaktmästeri, fastighetsskötsel etc. är det viktigt att ni har en ständig dialog med era leverantörer då det hela tiden uppstår nya situationer som måste hanteras och kanske förändras. Oavsett om ni har en leverantör av FM eller bedriver det egen regi är det viktigt att få stöd och hjälp med att hantera era frågor. Det finns ingen ”one size fits all” eller checklista som passar alla organisationer eftersom vi har olika förutsättningar, men nedan kan du ta del av konkreta tips och frågor som kan vara bra att tänka på.

Förbered INNAN ni genomför

Som alltid krävs det förberedelse innan man genomför förändring. Ju bättre förberedelse desto bättre brukar resultatet bli.

 • Vilka kan/bör fortsätta arbeta hemifrån?

 • Vilka behöver komma tillbaka till kontoret först?

 • Har vi medarbetare i riskgrupp?

 • Behöver/kan alla komma in samtidigt eller kan vi dela upp arbetsdagen?

 • Hur ser våra gemensamma utrymmen ut (café, fikarum, matsal, entréer) och vad kan vi göra för att bidra till ökad säkerhet.

 • Skall vi ta emot besökare? Och i så fall hur?

 • Hur kommunicerar vi information till medarbetarna.


Detta är bara ett axplock av frågor. Det är viktigt att utmana er själva med besvärliga frågor för att kunna bemöta frågor från medarbetare och ev. besökare.


TIPS! Välj ut någon från varje team/avdelning som vill vara ambassadörer och hjälpa andra till ett förändrat arbetssätt samt kommunicera förändringar. Vi kommer alla behöva hjälpas åt.


Förberedelser av fastigheten

Hyr ni lokaler: Ha täta dialoger med er fastighetsägare för att säkerställa ansvarsfördelningen och gränsdragning. Äger ni fastigheten: Då gäller samma punkter som nedan. Äger ni fastigheten och har hyresgäster, då behöver det finnas tydlig gränsdragning och kommunikation för att ni och era hyresgäster skall känna trygghet att återvända till er arbetsplats.

 • Finns det gemensamma utrymmen som delas med andra är det viktigt att ni har information om hur städningen hanteras.

 • Finns det säkra in– och utgångar.

 • Vem rengör hissar och hissknappar.

 • Finns det tydliga pilar eller skyltar så alla vet hur man skall röra sig i byggnaden?

 • Behöver ventilationen förändras för att möta nya krav?

 • Behöver det göras förändringar i fastigheten för att undvika onödig beröring av ytor och smittspridning.

Nästa inlägg får du tips om hur du förbereder kontoret/arbetsplatsen, receptionen och mötes/konferensrummen!


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page