top of page
Search
  • Writer's pictureKatrin Andreasson

Rethinking our workspaces - do they truly fit our needs?


Empire AI gjorde nyligen en studie för att mäta beläggningsgraden av mötesrum – efter 6 månader så man en tydlig trend!


  • 91% av mötesrummen hade färre än 7 deltagare!

  • 36 % av mötesrummen var designade för denna siffra

  • Majoriteten av mötesrummen var designade för fler delatagare


Det här väcker en viktig fråga – har ni rätt ytor och mötesrum för era medarbetare? Bör ni minska antalet stora mötesrum till förmån för mindre?


Jag tjatar om datainsikter, men om vi inte har koll på vårt nuläge och våra behov blir det kostsamt i längden – medarbetarna blir inte nöjda och det påverkar miljön negativt om vi behöver ytterligare justeringar!
3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page