top of page
AdeGroot_DJI_0494.jpg

Referenser

Facility Management - Tekniska Nämndhuset i Stockholm

På uppdrag av Visera har Space in Mind tillsammans med Fastighetskontoret hjälpt till att utveckla Tekniska nämndhuset  till en modern och funktionell kontorsbyggnad. När ombyggnationen är klar 2023 kommer det finnas plats för 1800 medarbetare och ett flertal tekniska nämnder inom Stockholm stad. Lokalerna ska i framtiden på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan förvaltningarna och servicen till medborgarna.

Efter en FM-upphandling genomförd av Visera har Space in Mind har under våren 2021 drivit en förändringsresa från en intern lokalservice till en extern FM-leverantör med en mängd FM-tjänster såsom reception, lokalvård, konferensservice, servicecenter, felanmälan, post - óch gods, kaffemaskiner och kontorsservice för att stötta medarbetarna i en ny flexibel kontorsbyggnad.

Sodexos flytt till Arenastaden

Fler referenser: 
Uarda 7 fasad_1.jpg

”Vi utgick från tre fokus: Människa, plats och teknologi, där människan kommer först. Det innebär att vi anpassade tjänsteutbudet som stöttar de anställda. Vi satsade till exempel på teknisk support på plats, concierge-tjänster och lättillgängliga fika- och måltidslösningar”, berättar Katrin Andreasson som var kundansvarig och har arbetat med att organisera verksamheten i samband med

flytten 2016.

Läs artikeln här

Stockholms_stad.jpeg
slussgården.jpeg
ah.jpeg
mondelez.jpeg
AstraZeneca.jpeg
unilever.jpeg
egn.jpeg
bottom of page