top of page
At the Office

Facility Managment

På Space in Mind har vi valt begreppet ”facility management – förkortat FM” då det handlar om att leverera servicetjänster som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt. För oss är det viktigt att FM-leveransen stöttar organisationens övergripande strategiska mål. Vi använder oss av mätbara mål för att visa hur servicen stöttar medarbetarnas hälsa och produktivitet.

Några av de områden som ingår i området Facility Management är: ​

 • Reception

 • Lokalvård 

 • Kaffe – och vattenmaskiner 

 • Konferens och mötesservice

 • Catering 

 • Post-och gods 

 • Vaktmästare 

 • Kontorsmaterial 

 • Utomhusskötsel 

 • Service-center 

 • Felanmälan

 

FM för framtidens kontor

 

Vi kan:

 • Vara en oberoende konsult under förändringsprojekt där vi tidigt ser över helheten gällande förändringar i FM-leveransen. 

 • Driva och utveckla er befintliga FM-leverans 

 • Operativt leda FM-uppdrag och förändringar

 • Rådgivare till befintlig FM-leverantör för att möta nya krav i en ny kontorsmiljö. 

 • Omarbetning och utmaning av befintliga avtal för att passa nya kontor/arbetssätt. 

 • Upphandling av nya FM-tjänster. 

 • Ta fram nya SLA:er och KPI:er som mäter att FM servicen har en positiv påverkan av medarbetarnas hälsa och produktivitet. 

bottom of page